Σταύρος Κουρμπέτης

Δικηγόρος Αθηνών, υποψήφιος διδάκτορας Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ, κάτοχος ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομία του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταπτυχιακός φοιτητής του Δημόσιου Χρηματοπιστωτικού Δίκαιου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί την Αγγλική και την Γαλλική γλώσσα. Έχει διατελέσει Ταμίας της ELSA Thessaloniki το διάστημα 2015-2016 και Ειδικός Συνεργάτης Εικονικών Δικών της ELSA Greece το διάστημα 2016-2017. Ήταν Υπεύθυνος Διοργάνωσης της τρίτης έκδοσης του Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης, που διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη του 2017, με θεματικές Εμπορικού, Τραπεζικού Δικαίου, Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς και Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή.  Εκτός των νομικών, ενδιαφέρεται έντονα για την πολιτική, τη λογοτεχνία, τη μουσική και γενικά την τέχνη.

Άρθρα/Μελέτες ΟλΑΠ 4/2019 Δάνεια σε ελβετικό φράγκο ΕπΟιΔ 2/2019 (4). σελ 82 Τα ονόματα χώρου (domain names) και η ελληνική έννομη τάξη, ΕπΟιΔ 1/2018 (1), σελ. 20επ.