Επικοινωνία

Επικοινωνία με την Ομάδα

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας ή τη Συντακτική Ομάδα παρακαλoύμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. 

Παρακαλείσθε να διατυπώνετε όσο το δυνατόν εκτενέστερα στο μήνυμά σας το λόγο της επικοινωνίας σας. 

Σε περίπτωση που αναζητείτε νέες ευκαιρίες ή επιθυμείτε να συμμετάσχετε και εσείς στο παρόν εγχείρημα παρακαλείσθε να αποστείλετε επιπροσθέτως και το βιογραφικό σημείωμα σας.