Κωνσταντίνα Ντόντη

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια. 

Το 2011 εισήλθε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία αποφοίτησε το 2015 με βαθμό “Λίαν Καλώς”. Από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 φοίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατεύθυνση του Εταιρικού Δικαίου και της Χρηματοδότησης, το οποίο ολοκλήρωσε με βαθμό “Λίαν Καλώς”. 

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από τον Μάιο του 2018. Ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία, έχει δε χειριστεί επιτυχώς πολυάριθμες υποθέσεις στον τομέα του Αστικού κι Εμπορικού Δικαίου. 

Ομιλεί Αγγλικά, Γερμανικά και Ρώσικα. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Ένωσης Ασκούμενων και νέων Δικηγόρων Αθηνών.   

Δημοσιεύσεις:

α. Μονογραφίες

Η προστασία των καταναλωτών σύμφωνα με την  Οδηγία 2015/2366 (PSD II) και τον Γενικό  Κανονισμό για την  Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR), Διπλωματική Εργασία, 2018, Ιδρυματικό αποθετήριο Πέργαμος, academia.edu

β. Σημειώματα σε δικαστικές αποφάσεις

ΜΠρΚαβ 87/2020: Αναγκαστική εκτέλεση για παράλειψη ή ανοχή πράξης [σημ. Ντόντη Κ.], ΕπΟιΔ 2/2020, σελ. 98επ.