Γεώργιος Σιδηρόπουλος

Γεννήθηκε στη Καβάλα, όπου και ολοκλήρωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το 2011 εισήλθε στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία αποφοίτησε το 2016, με βαθμό Άριστα, 8,9. Κατά τις προπτυχιακές σπουδές παρακολούθησε μαθήματα νομικής και διαπραγματεύσεων στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (LMU) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, ενώ αυτή την περίοδο πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου. 

Από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 φοίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατεύθυνση του Εταιρικού Δικαίου και της Χρηματοδότησης, το οποίο ολοκλήρωσε με βαθμό Άριστα, 9,07. Η διπλωματική του εργασία είχε ως θέμα την «Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή».

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.

Τα ενδιαφέροντα του κινούνται στον χώρο του Εταιρικού Δικαίου, της αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας, του δικαίου των εξασφαλίσεων και της προστασίας του καταναλωτή.

Έχει διατελέσει επικεφαλής της ακαδημαϊκής επιτροπής του 3ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης.

Δημοσιεύσεις:

α. Μονογραφίες

  1. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Διπλωματική Εργασία, 2018, Ιδρυματικό αποθετήριο Πέργαμος, academia.edu

β. Σημειώματα σε δικαστικές αποφάσεις

  1. ΜΠρΚαβ 308/2017: Απαγορευμένη παροχή και Πραγματικά Ελαττώματα [σημ. Σιδηρόπουλου Γ.], ΕπΟιΔ 2/2018(2), σελ. 98επ.