Γεώργιος Σιδηρόπουλος

Γεννήθηκε στη Καβάλα, όπου και ολοκλήρωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Το 2011 εισήλθε στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την οποία αποφοίτησε το 2016, με βαθμό Άριστα, 8,9. Κατά τις προπτυχιακές σπουδές παρακολούθησε μαθήματα νομικής και διαπραγματεύσεων στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου (LMU) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. 

Το 2018 αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην κατεύθυνση του Εταιρικού Δικαίου και Χρηματοδότησης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα, 9,07. Εν συνεχεία, απέκτησε το 2020 μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (LLM) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χούμπολτ του Βερολίνου. 

Είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.

Τα ενδιαφέροντα του κινούνται στον χώρο του Εταιρικού και Τραπεζικού Δικαίου, της αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας, του δικαίου των εξασφαλίσεων και της προστασίας του καταναλωτή.

Έχει διατελέσει επικεφαλής της ακαδημαϊκής επιτροπής του 3ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης.

 

Δημοσιεύσεις:

α. Μονογραφίες

  1. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας στο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Διπλωματική Εργασία, 2018, Ιδρυματικό αποθετήριο Πέργαμος, academia.edu

β. Σημειώματα σε δικαστικές αποφάσεις

  1. ΜΠρΚαβ 308/2017: Απαγορευμένη παροχή και Πραγματικά Ελαττώματα [σημ. Σιδηρόπουλου Γ.], ΕπΟιΔ 2/2018(2), σελ. 98επ.